Informace o publikaci

Podtlaková terapie v prevenci pooperačních komplikací

Autoři

VEVERKOVÁ Lenka REŠKA Michal VLČEK Petr ČAPOV Ivan

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace