Informace o publikaci

Sociosexualita mladých dospělých: Změny v 21. století, vliv pohlaví a sexuální orientace

Autoři

INGROVÁ Pavlína KRÁLÍK Miroslav BÁRTOVÁ Věra JANDOVÁ Marie DAŇKO Marek SKALICKÁ Eva

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká antropologie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Článek na stránce vydavatele
Klíčová slova Sociosexual Orientation Inventory (SOI); The revised Sociosexual Orientation Inventory (SOI-R); heterosexual individuals; non-heterosexual individuals
Popis Cílem práce bylo zjistit vliv pohlaví a sexuální orientace na sociosexualitu mladých dospělých. Dalším cílem bylo srovnat, jak se sociosexualita v naší populaci přibližně od počátku 21. století změnila. Studie se zúčastnilo celkem 1252 jedinců (405 mužů a 847 žen) české a slovenské národnosti ve věku 17 - 39 let ze tří rozdílných vzorků (A, B, C). Účastníci byli rozděleni pomocí 7 bodové Kinseyho škály na heterosexuální a neheterosexuální jedince a jejich sociosexualita byla zjištěna pomocí dvou dotazníků: Sociosexual Orientation Inventory (SOI) a The revised Sociosexual Orientation Inventory (SOI-R). Výsledky ukázaly, že bez ohledu na dobu hodnocení a způsob získání vzorku je sociosexualita v naší populaci od počátku 21. století relativně stabilní, je většinou sexuálně dimorfní (vyšší sociosexualitu mají muži až na sociosexuální chování, které není sexuálně dimorfní), závislá na sexuální orientaci (vyšší sociosexualitu mají neheterosexuální jedinci) a zaznamenány byly i významné interakce pohlaví a sexuální orientace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info