Informace o publikaci

Chystané změny projektu NovaMorf jako výsledek dlouhého období konvergencí a divergencí ve zpracování české morfologie

Autoři

OSOLSOBĚ Klára HLAVÁČOVÁ Jaroslava

Rok publikování 2019
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je geneze návrhu NovaMorf a jeho porovnání z dosavadními tagsety užívanými pro češtinu. Podrobně rozebíráme, nakolik je návrh NovaMorf ovlivněn brněnským tagsetem.
Související projekty: