Informace o publikaci

Digitální archivnictví

Autoři

BÁRTA Stanislav BRZOBOHATÁ Hana ČERVENÁ Radana JELÍNEK Jiří STODŮLKA Zbyšek ZEMÁNKOVÁ Michaela

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Monografie přináší texty, které shrnují problematiku digitálního archivnictví v českém prostředí. Jednotlivé kapitoly sledují životní cyklus digitálního dokumentu od jeho vzniku, přes výběr, evidenci, trvalé uložení, zpracování až po zpřístupnění badatelům. První kapitola se věnuje problematice standardů a norem a jejich praktického užití v elektronické spisové službě. Následuje popis projektu Národního digitálního archivu a Archivního portálu včetně problematiky výběru elektronických archiválií, validace a dlouhodobého uchování dat. V další kapitole jsou popsány vybrané základní nástroje pro elektronickou evidenci archiválií a jejich zpracování. Závěrečná kapitola se věnuje digitalizaci archivních dokumentů a jejich zpřístupňování na archivních portálech. Text je doplněn slovníčkem vybraných pojmů z oblasti digitálního archivnictví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info