Informace o publikaci

Podpora školní adaptace dětí-cizinců v českém a norském prostředí

Autoři

ZÁLESKÁ Klára

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je prezentovat zjištění disertační práce, která si za svůj cíl kladla porovnat podporu školní adaptace dětí-cizinců v českém a norském prostředí za účelem porozumění procesu v obou zemích a odhalení oblastí, které učitelé v obou prostředích považují za klíčové pro úspěšnost procesu. S ohledem na hlavní cíl byla formulována hlavní výzkumná otázka: Jaké poznatky přináší srovnání podpory školní adaptace dětí-cizinců v českém a norském prostředí? Při řešení byla využita Beredayova čtyřkroková metoda srovnání (Bereday, 1964; Rabušicová & Záleská, 2016; Vlček, 2015).
Související projekty: