Informace o publikaci

Podání vysvětlení a výslech ve světle odformalizování přípravného řízení

Autoři

ČEP David KANDOVÁ Katarína LUKÁŠOVÁ Marcela

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Přípravné řízení dnes a zítra
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova preliminary proceedings; providing of explanation; interrogation; accused; witness; evidence
Přiložené soubory
Popis Stadium přípravného řízení slouží dle stávající právní úpravy k vyhledání a zajištění většiny důkazů důležitých pro trestní řízení. V předkládaném příspěvků se zaměřujeme na dva v úvahu přicházející způsoby získání informací od potenciálních svědků a podezřelého či obviněného v přípravném řízení – podání vysvětlení a výslech – které však mají odlišný účel. Zatímco první z nich slouží orgánům činným v trestním řízení nebo obviněnému ke zvážení, zda určitá osoba disponuje poznatky důležitými pro trestní řízení a zda by mohla být později vyslechnuta jako svědek (příp. může sloužit rovněž k vznesení obvinění), druhý institut slouží k zajištění výpovědi svědka nebo obviněného jednak za účelem obstarání nových důkazů, a jednak za účelem eventuálního použití výpovědi jako důkazu v řízení před soudem. Stěžejní problém současné aplikační praxe tkví v užití institutu podání vysvětlení jako způsobu získání výpovědi, což je v rozporu s jeho původním účelem. V našem příspěvku přicházíme s určitými připomínkami k současné praxi, návrhy de lege ferenda, jakož i hlubšími úvahami nad tím, zda může nejaktuálnější návrh nového trestního řádu, jedním z jehož záměrů je právě odformalizování přípravného řízení, pozměnit stávající stav.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info