Informace o publikaci

Ochrana kulturních památek při výstavbě pozemních komunikací

Autoři

ŽIDEK Dominik

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola v monografii se zabývá ochranou kulturních památek při výstavbě pozemních komunikací. Analýze je podroben jak zákon o státní památkové péči, tak příslušná ustanovení stavebního zákona. Na základě této analýzy jsou postupně charakterizovány nástroje ochrany území s kulturními památkami i ochrana kulturních památek samotných. Zmíněna je i ojedinělá situace obnovy památky v důsledku výstavby či modernizace dopravní infrastruktury. Za klíčové zjištění lze považovat skutečnost, že orgány státní památkové péče mají zejména díky institutu závazných stanovisek silné pravomoci sloužící k ochraně kulturních památek při výstavbě dopravní infrastruktury a mohou také chránit kulturně cenné předměty při jejich nálezu během stavebních činností.
Související projekty: