Informace o publikaci

Slepá ulička izolace: od rovnováhy k estetice interakcí

Autoři

ČERNÝ Michal

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Krátké úvahy se vrací k nejpůvodnější formě filosofování – k přemýšlení o světě na základě krátkých promluv či úvah, které se dotýkají rozmanitých fenoménů – od smrti, až po společnost nebo sociální interakce. Vychází z autorů, jako jsou Heidegger, Floridi, Patočka, Sokol, Tailhard, Johnson a mnoho dalších. Spojuje tradici heideggriánské fenomenologie a americký pragmatismus. Snaží se na krátkých úvahách ukázat, jak je současný svět možné uchopit pomocí různých autorů a zajímavě interpretovat. Z textů, které jsou psané na první pohled krátkou a nepříliš náročnou formou, se stává promyšlená mosaika interpretující současné společenské problémy.