Informace o publikaci

Epidemie hepatitidy A u dětí hospitalizovaných na Klinice dětských infekčních nemocí FN Brno od března 2016 do března 2017.

Autoři

MALÁ Miriam MUSIL Václav ČAPOVOVÁ Iva KLAPAČOVÁ Lenka CIUPEK Renata BEDNÁŘOVÁ Jana KRBKOVÁ Lenka

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Sympozium Dětské infekční nemoci
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-pediatrie/2017-7-2/epidemie-hepatitidy-a-u-deti-hospitalizovanych-na-klinice-detskych-infekcnich-nemoci-fn-brno-od-brezna-2016-do-brezna-2017-62703/download?hl=cs
Klíčová slova children; epidemiology; hepatitis A; icterus; isolation; vaccination
Popis Cíl: Zhodnotit epidemii hepatitidy A u dětí od 0 do 18 let věku přijatých k povinné izolaci na Kliniku dětských infekčních nemocí Fakultní nemocnice Brno v období od března 2016 do března 2017 z Brna a Jihomoravského kraje (JMK). Metody: Retrospektivní studie hodnotila dětské pacienty (0-18 let) hospitalizované pro hepatitidu A (VHA) potvrzenou sérologicky pozitivitou anti-HAV IgM protilátek. Hodnotili jsme věk, pohlaví, kontakt s infekcí, interval od počátku klinických symptomů do data přijetí, délku trvání hospitalizace, klinické symptomy, očkování proti VHA. Výsledky: S diagnózou VHA bylo hospitalizováno 61 pacientů (26 dívek a 35 chlapců). Nejmladšímu pacientovi bylo 12 měsíců, nejstaršímu 18 let. Průměrný věk pacientů byl 6,63 ± 4,48 let, medián 6 let. Průměrná délka hospitalizace byla 11,3 ± 7,52 dní. Ve věku 1-3 roky bylo hospitalizováno 19,7 % pacientů, ve věku 3-6 let 27,9 %, ve věku 6-12 let 31,1 %, ve věku 12-18 let 21,3 %. U 19,7 % případů se vyskytla ikterická forma VHA, u 63,9 % anikterická forma, u 16,4 % inaparentní forma. Epidemiologicky signifikantní kontakt s infekcí jsme zaznamenali v 90,2 % případů. Kontakty převažovaly v rodině nebo v předškolním a školním zařízení. Nejčastěji se manifestovaly symptomy z gastrointestinálního systému, ikterus a subfebrilie nebo febrilie. Klinický průběh VHA byl benigní, asymptomatické průběhy infekcí byly četné. U 98,4 % pacientů byl průběh VHA nekomplikovaný, protrahovaný průběh s laboratorním relapsem jsme zaznamenali v 1,6 % případů. 24,6 % pacientů bylo v období do měsíce před přijetím profylakticky očkováno. Závěr: V letech 2016 a 2017 proběhla v JMK největší epidemie VHA od roku 1989, případy z JMK tvořily polovinu všech případů z celé ČR. Mezi dětmi převažovala anikterická forma. Nejvíce zastoupenými nemocnými v kohortě 0-18 let byly děti v předškolním a mladším školním věku. Včasné očkování kontaktů je důležité opatření omezující šíření nemoci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info