Informace o publikaci

Národní identita a postoje k migraci v českém a slovenském prostoru

Logo poskytovatele
Autoři

CHROMKOVÁ MANEA Beatrice Elena KUSÁ Zuzana

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato kapitola si klade za cíl zkoumat, jak se národní identita těchto dvou států vyvíjela mezi lety 1991 a 2017, a porozumět (ne)toleranci k migrantům v obou společnostech. Autorky se také pokoušejí přezkoumat, do jaké míry, pokud vůbec, hrdost na občanství země a přesvědčení týkající se různých dimenzí národní identity ovlivňují postoje k migraci a k migrantům jak na trhu práce, tak i v roli možných sousedů českých a slovenských respondentů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info