Informace o publikaci

Protichůdné zájmy v řízení o předběžné otázce a jejich důsledky

Autoři

MALENOVSKÝ Jiří

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Klíčová slova Review 2/13; Court of Justice
Přiložené soubory
Popis Posudek Soudního dvora 2/13 ve věci přístupu Unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod označil řízení o předběžné otázce za klíčový prvek, jenž „drží klenbu“ (clef de voute) celého unijního soudního systému. Řízení je povoláno k tomu, zajistit prostřednictvím dialogu mezi Soudním dvorem a soudy členských států jednotný výklad unijního práva a zaručit tím jeho soudržnost, plný účinek a autonomii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info