Informace o publikaci

Soubor protohistorických hrotů šípů listovitého tvaru z Klamoše (okr. Hradec Králové) Úvaha nad funkční a chronologickou interpretací

Autoři

JÍLEK Jan HORNÍK Pavel KAŠPÁREK František

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archeologie východních Čech
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/39969375/Horn%C3%ADk_P._-_J%C3%ADlek_J._-_Ka%C5%A1parek_F._2019_An_assemblage_of_protohistoric_leaf-shaped_arrowheads_from_Klamo%C5%A1_Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9_District_CZE_A_reflection_essay_on_their_functional_and_chronological
Klíčová slova Eastern Bohemia; weapons; arrowheads-spearheads; protohistory
Přiložené soubory
Popis V roce 2016 došlo na katastrálním území Klamoš ve východních Čechách k odkryvu 5 kusů železných hrotů šípů. Objev byl učiněn hledačem kovů, proto postrádáme podrobnou dokumentaci terénní situace.Osamocený nález souboru hrotů bez dalších chronologicky citlivých předmětů má velice omezenou výpovědní hodnotu. Četné paralely z doby římské a z doby stěhování národů umožňují klást soubor do rozmezí stupně B2 doby římské až po mladší úsek doby stěhování národů.
Související projekty: