Informace o publikaci

Nadání a osobnost - přehled a zhodnocení výzkumných poznatků zabývajících se tématem studia osobnosti nadaných žáků

Autoři

MACEK David

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Svět nádání
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek - open access
Klíčová slova Gifted child; personality; personality traits; factor personality model; development potential; Big Five; implicit personality theory; attachment
Přiložené soubory
Popis Cílem tohoto článku je shrnout poznatky o osobnostních rysech typických pro nadané děti od druhé poloviny 20. století po současnost. Od dob výzkumu Lewise Termana je častým zaměřením odborníků pracujících s nadanými žáky otázka, jací vlastně nadaní žáci jsou. Pokusy o ucelený popis konceptu osobnostních rysů ale naráží na definiční i metodologická omezení. Článek se podrobněji zaobírá některými vybranými teoretickými koncepty – Dabrowského teorií vývojového potenciálu, využitím faktorových modelů osobnosti u nadaných žáků, vlivem citové vazby na osobnostní vývoj nadaných žáků a implicitní teorií osobnosti nadaných. Dále se zamýšlí i nad stabilitou osobnostních rysů v čase. Závěr uvedené poznatky shrnuje a propojuje a nabízí implikace současného poznání pro identifikaci nadaných žáků a pro odborníky, kteří s nadanými žáky pracují.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info