Informace o publikaci

Ne/přičitatelnost některých trestných činů proti životu a zdraví právnické osobě

Autoři

MALÝ Jan BRUCKNEROVÁ Eva

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Dne 01.01.2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TOPO“). Pachateli trestných činů tak mohou být i právnické osoby – ovšem ne všech a ne bez dalšího. Jednou z podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby je tzv. „přičtení“ trestného činu právnické osobě. Otázka přičtení je komplexní otázkou, která se zabývá zejména okruhem osob, jejichž jednání lze právnické osobě přičíst. Tento příspěvek si klade za cíl podrobnější rozbor dané problematiky u vybraných trestných činů proti životu a zdraví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info