Informace o publikaci

Technologies and the representations of activity spaces of older adults

Logo poskytovatele
Název česky Technologie a reprezentace prostorů aktivity seniorů
Autoři

MULÍČEK Ondřej STACHOŇ Zdeněk

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografiska Annaler: Series B, Human Geography
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/04353684.2019.1667259
Doi http://dx.doi.org/10.1080/04353684.2019.1667259
Klíčová slova older adults; technology; activity space; representation; everyday
Popis Technologie ve svých nejrůznějších podobách zprostředkovávají kontakt mezi jednotlivcem a žitým časoprostorem. Mobilní telefony, internet, navigační systémy a pokročilé dopravní technologie dramaticky mění podmínky, za jakých jsou kategorie času a prostoru konceptualizovány, reprezentovány a začleňovány do sociálních praktik. Tento článek zkoumá rutinu časoprostorového praktik seniorů. Pozornost je věnována roli digitálních technologií ve vyjednávání a reprezentaci prostorů každodenních aktivit. Usilujeme o zachycení logiky každodenních taktik, která je založena nejen na racionálním zdůvodňování a habituálním prostorovém chování, ale také na kombinaci zkušeností, možností a obav asociovaných s používáním různých technologických zařízení a systémů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info