Informace o publikaci

Untersuchungen zu ‚Herrschaft‘ in ausgewählten spätmittelalterlichen historiographischen Werken aus dem böhmischen Raum. Ansätze zur quellengeleiteten Analyse älterer deutschsprachiger Texte

Název česky Studie k tematice „panování“ ve vybraných pozdně středověkých historiografických dílech z českého prostoru. Možnosti filologické pramenné analýzy starších německých textů
Autoři

BROM Vlastimil

Rok publikování 2019
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Na základě vybraných pozdně středověkých historiografických textů české provenience jsou diskutovány různé přístupy k jejich filologickému zkoumání, zejména možnosti sémantických analýz dané oblasti panování.
Související projekty: