Informace o publikaci

Oceňování pozemků s vodními díly

Autoři

HANÁK Jakub

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník z konference ExFoS 2020
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova lands; hydraulic structures; structures erected on the tract of land of another; valuation; case law; civil code
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zabývá oceňováním pozemků s vodními díly. Nejprve vymezuje situace, kdy je nutné ocenit pozemek, na kterém se nachází vodní dílo. Poté analyzuje způsob určení ceny pozemku, na kterém se nachází vodní dílo ve vlastnictví cizího subjektu. Příspěvek se soustředí na určení obvyklé ceny pozemku.