Informace o publikaci

Praetorská reforma předvolání k soudu

Autoři

ZÁLIŠ Pavel

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Ius Honorarium - římské magistratury a jejich činnost: sborník z konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova summons to court; in ius vocation; vadimonium; praetorian stipulations; stipulationes praetoriae; praetorská reform; vindex; vas
Popis Článek se zabývá vývojem institutu předvolání v období římské republiky. Soustředí se zejména na kroky, kterými praetoři reformovali zastaralou úpravu in ius vocatio obsaženou v Zákoně XII. desek, ve snaze zajistit účast stran v první fázi řízení zvané in iure. Praetor s využitím své nejvyšší moci imperium posílil postavení žalobce tím, že připustil vůči neochotnému žalovanému žalobu založenou na skutkovém stavu (actio in factum) v případě, že se k soudu v rozporu s předvoláním nedostavil. K podobné změně přistoupil praetor ve snaze zajistit opětovnou účast žalovaného při odročeném jednání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info