Informace o publikaci

Denosumab a bisfosfonáty u mnohočetného myelomu v roce 2019

Autoři

KRÁL Zdeněk ADAM Zdeněk KREJČÍ Marta POUR Luděk SANDECKÁ Viera ŠTORK Martin

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfúze a hematologie dnes
Citace
Klíčová slova bisphosphonates; medication related osteonecrosis of the jaw; atypical fractures; multiple myeloma
Popis Více než 80 % pacientů s mnohočetným myelomem má při stanovení diagnózy nemoci prokázánu osteolytickou aktivitu, charakteristickou tvorbou osteolytických ložisek v axiálním skeletu ale i v dlouhých kostech. Osteolytická ložiska zvyšují riziko kostních komplikací, mezi něž patří patologické fraktury, komprese obratlů s případným útlakem spinálních struktur a hyperkalcemie. Osteolýza vzniká v důsledku aktivace osteoklastů a suprese osteoblastů zprostředkované myelomovými buňkami. Aktivita osteoklastů je potlačitelná bisfosfonáty anebo denosumabem. Ačkoliv tyto léky jsou obecně bezpečné, přesto může dlouhodobá léčba vést k nežádoucím účinkům, mezi něž patří poškození ledvin, osteonekróza čelisti a atypické kostní fraktury. Tyto řídké, ale závažné nežádoucí účinky vedly k modifikaci pravidel pro indikace a délku léčby těmito preparáty s cílem minimalizovat uvedené nežádoucí účinky. Následující text přináší přehled současných názorů na optimalizaci této léčby.