Informace o publikaci

Vliv fixního ortodontického aparátu na vlastnosti sliny

Logo poskytovatele
Autoři

ŠENOVSKÝ Pavel ČERNOCHOVÁ Pavlína LANGOVÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ortodoncie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova saliva; fixed orthodontic appliance
Přiložené soubory
Popis Cíl: Cílem studie bylo hodnocení vztahu mezi nasazením fixního aparátu a změnami v nemikrobiálních vlastnostech sliny u vybraného souboru pacientů. Hodnocena byla klidová hydratace sliznice slinou, pH nestimulované a stimulované sliny, množství stimulované sliny a její pufrovací kapacita pomocí jednoduchého a na trhu dostupného testu. Materiál a metodika: Soubor této studie tvořilo 31 pacientů (s průměrným věkem 14,9 ± 2,3) indikovaných k ortodontické léčbě. Všichni pacienti byli léčeni shodným typem zámků, kroužků a k adhezi byl použit stejný typ materiálu. Vzorky slin byly odebírány před nasazením fixního aparátu a 6 týdnů po jeho nasazení za použití GC Saliva-Check Kit (GC Corp., Leuven, Belgium). Výsledky: Po zahájení terapie fixním ortodontickým aparátem byl zjištěn statisticky signifikantní nárůst klidové hydratace sliznic, množství stimulované sliny a zvýšení pH slin. Závěr: Fixní aparát ovlivňuje vlastnosti sliny. V námi sledovaném období dochází ke zvýšení tvorby slin a zvýšení pH. Pufrovací kapacita zůstává dle našich výsledků nezměněna v porovnání s výchozí situací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info