Informace o publikaci

White dot syndromes

Autoři

KARKANOVÁ Michala BERÁNEK Jan VYSLOUŽILOVÁ Daniela VLKOVÁ Eva CHRAPEK Oldřich

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Cílem prezentace je upozornit na heterogenní skupinu vzácných autoimunitních zánětlivých onemocnění, kde v klinickém nálezu dominuje výsev, často typicky pro daný syndrom uložených, multifokálních mikrogranulomů v oblasti chorioidey, retinálního pigmentového epitelu a neuroretiny. White dot syndromy nejsou provázené systémovým autoimunitním onemocněním. Jedná se většinou o izolovaně oboustranné oční postižení. Tato onemocnění můžeme dělit do 2 skupin s různou prognózou. V první skupině jsou onemocnění samolimitující, jejichž průběh je většinou prchavý, bez nutnosti léčby. Postihují mladé zdravé jedince a v některých případech navazují na chřipkové onemocnění. V druhé skupině jsou postižení progresivní, závažná, provázená i jinými zánětlivými očními projevy, většinou i s postižením zadního pólu oka a nebezpečím rozvoje komplikací charakteru jizev nebo pozánětlivých chorioideálních neovaskulárních membrán. Tato onemocnění postihují většinou pacienty středního věku a pro některá je typická přítomnost určitého genotypu HLA systému. Při sledování aktivity onemocnění nám kromě fotografie fundu v čase pomáhá i autofluorescence, fluorescenční a indocyaninová angiografie a OCT vyšetření. V léčbě využíváme kortikosteroidy celkově nebo intravitreálně, imunosupresiva, ev. biologickou léčbu, pokud dojde k rozvoji chorioideální neovaskularizace anti-VEGF léčbu intravitreálně. V diferenciální diagnostice je nutné myslet na granulomatózní chorioretinitidu v rámci sarkoidózy, TBC, sympatické oftalmie, toxoplasmózy nebo maskující syndrom. Při určení diagnózy nám kromě charakteristického klinického obrazu nejčastěji pomáhá anamnéza, serologické a RTG vyšetření, konziliární vyšetření plicním lékařem, případně lumbální punkce a magnetická rezonance. I když WDS jsou onemocnění vzácná, musíme na možnost této diagnózy myslet v rámci diferenciální diagnostiky multifokálních oboustranných chorioretinitid. V případě progresivních syndromů může včasná léčba stabilizovat onemocnění.