Informace o publikaci

Současné směry výzkumu venkovského cestovního ruchu

Autoři

KUBÍČKOVÁ Helena

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2019
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.icabr.com/respo/respo_2019.pdf
Klíčová slova Rural tourism; research; theory; trends
Popis Předkládaný příspěvek má za cíl představit současné směry výzkumu v oblasti venkovského cestovního ruchu s ohledem na jeho interdisciplinární povahu. Mezi použité metody patří obsahová analýza získaných dat a následná syntéza do hlavních výstupů tohoto příspěvku. Výstupy mají podobu identifikace a deskripce nosných témat výzkumu venkovského cestovního ruchu. Zdrojem dat byly články odborných impaktovaných časopisů uveřejněné na Web of Science z let 2014 až 2019. Impaktované časopisy, ze kterých bylo čerpáno, byly vybrány na základě několika kritérií z webové platformy Scopus. Během literární rešerše byla stanovena sada klíčových slov, podle kterých se jednotlivé články řadily do databáze vytvořené pro účely tohoto příspěvku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info