Informace o publikaci

Analýza projektovaného kurikula TV ve Švédsku: komparace s RVP ZV

Autoři

LUPAČ Michal

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Tělesná kultura
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.5507/tk.2018.003
Doi http://dx.doi.org/10.5507/tk.2018.003
Klíčová slova physical education, Sweden, the Czech Republic, educational programmes, comparison, internal coherence, instructional quality
Popis Předložená stať svým charakterem doplňuje řadu studií, které ústí v analýzy projektovaného kurikula tělesné výchovy (TV) v některých evropských státech. Jejich společnou snahou je analyzovat pojetí a obsah TV a poukázat na rozdíly mezi nimi a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), jež by mohly být inspirací pro budoucí revize českého kurikula. Cíl: Analyzovat projektované kurikulum tělesné výchovy ve Švédsku a následně jej srovnat s projektovaným kurikulem tělesné výchovy v České republice se zaměřením na vybrané faktory kvality kurikula, kterými jsou návodnost a vnitřní koherence. V hledáčku našeho zájmu bylo rovněž zjištění aktuálního směřování pojetí dokumentů dle vymezení Naula (2003, 2011). Metodika: Výběr dokumentů byl realizován na základě jejich platnosti ve Švédsku a v České republice. Výzkumná metoda vychází z problémového přístupu a kvalitativní případově orientované metodologie. Pro analýzu kurikulárních dokumentů byl (a stále je) vyvíjen kategoriální systém, který je zastřešen pěti hlavními tématy – problematika dovedností, schopností, vědomostí, postojů a jednání. Na základě těchto témat bylo zjišťováno pojetí dokumentů. Míra návodnosti a vnitřní koherence je předložena ve vzájemném srovnání dokumentů. Výsledky: Švédský kurikulární dokument směřuje ke zdravotnímu a pohybovému pojetí, která chápe jako úzce propojené neoddělitelné koncepce TV. V porovnání s českým kurikulárním dokumentem dosahuje vyšší míry vnitřní koherence, avšak obdobné míry návodnosti. Závěry: Práce poukazuje na problematické uchopení pojetí TV v RVP ZV v jeho jednotlivých složkách, čímž je snížena jeho vnitřní koherence. Švédský kurikulární dokument může vzhledem ke svému koherentnímu obsahu být vhodným zdrojem inspirace pro revize RVP ZV.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info