Informace o publikaci

Případové studie ve výzkumném diskurzu alternativních škol

Autoři

MAZÁČOVÁ Pavlína

Rok publikování 2019
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Vyžádaná přednáška prezentovala výzkumy autorky realizované v designu případových studií. Jedná se především o výzkum rozvoje kompetencí a gramotností v alternativní základní škole. Výsledky výzkumu ukazují, že žáci v alternativní škole jsou ve výuce cíleně a funkčně vedeni k rozvíjení kompetenčního učení a ke komplexní práci s informacemi jako důležité edukační hodnotě.