Informace o publikaci

Argument per analogiam - mohou nám v lepším pochopení jeho podstaty a fungování pomoci kognitivní vědy?

Autoři

TVRDÍKOVÁ Linda

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Iurium Scriptum
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova Legal logic; argument per analogiam
Popis Při interpretaci práva se používají argumenty právní logiky, mezi které patří i argument per analogiam. V rámci teorie práva je pak tento argument popisován a analyzován. Argumenty právní logiky se někdy zapisují prostřednictvím jazyka formální logiky, kde by měly být odstraněny všechny nedostatky a nejasnosti, které jsou zapříčiněny běžným jazykem. Ovšem i po přepsání do jazyka formální logiky zde některé nejasnosti zůstávají. Tento článek upozorňuje na nedostatečnost tohoto vysvětlení a nabízí alternativní pohled. Ten je založen na poznatcích kognitivních věd, které vysvětlují, k čemu při užití analogie dochází, a tím je vytvoření zcela nového významu. Soudci pak nejsou pouhými ústy zákona, ale aktivně se podílejí na tvorbě práva. Proto je důležité, aby svá rozhodnutí řádně zdůvodňovali.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info