Informace o publikaci

Higher Education - Expectations for the Future

Název česky Vyšší vzdělávání - očekávání budoucnosti
Autoři

KUROWSKI Martina GULOVÁ Lenka

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Účast na panelové diskusi: V současné době se v důsledku depopulace stává stále důležitější role lidského kapitálu jako jednoho z nejdůležitějších faktorů ekonomického rozvoje země. Evropská výzkumná centra jsou nucena provádět změny ve svých vzdělávacích programech. Během debaty budou projednány nejdůležitější otázky týkající se přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám trhu a preferovaným směrům ekonomického rozvoje. Může Evropa a Ukrajina vytvořit vzdělávací platformu, která bude podporovat integrační procesy společností?