Informace o publikaci

Hodnocení úrazů a pracovních úrazů

Autoři

PETROVOVÁ Markéta

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Medicína pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://medicinapropraxi.cz/artkey/med-202002-0004_hodnoceni_urazu_a_pracovnich_urazu.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/med.2020.019
Klíčová slova accident; work accident; compensation; employer's statutory insurance; financial compensation for damage to health
Popis Úrazy jsou nežádoucí jevy, které s sebou nesou značné náklady a zasahují do osobního, pracovního i společenského života poškozených. Proto je pro jejich posuzování, uznávání a odškodňování stanovena celá řada pravidel. Praktický lékař se na rozhodování o odškodnění škody na zdraví podílí v několika úrovních, jeho role a požadavky na něj jsou u obecných úrazů a u úrazů pracovních v řadě aspektů odlišné. Článek přináší popis povinností zúčastněných stran, přehled poskytovaných náhrad škody na zdraví a základní principy jejich posuzování. Současně upozorňuje na rozdíly a dopady odlišného přístupu k úrazům a pracovním úrazům, které plynou z nedopracované legislativy.
Související projekty: