Informace o publikaci

Srovnání rozšíření a biotopových preferencí kavky obecné (Corvus monedula) v Jihomoravském kraji po dvou dekádách

Autoři

HORÁK Kryštof SYCHRA Jan

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Kavka obecná (Corvus monedula) byla dříve relativně hojným druhem otevřené krajiny. Na konci 20. století však celorepubliková populace zaznamenala výrazný úbytek početnosti, pravděpodobně v souvislosti se změnami hospodaření v krajině a úbytkem vhodných doupných stromů. Klesající trend se v posledních letech obrací a především díky postupující synantropizaci se početnost kavek postupně zvyšuje. Ptáci obývající lidská sídla tvoří v současnosti většinu naší populace. V roce 2019 bylo Jihomoravskou pobočkou ČSO iniciováno mapování hnízdního výskytu kavky obecné na území Jihomoravského kraje, do kterého se zapojilo přes 20 dobrovolníků. Akce navázala na mapování hnízdního výskytu, které probíhalo před necelými dvaceti lety (v r. 2001, Horal et al. 2002) v obdobném rozsahu. Výsledky tak přináší zajímavé srovnání hnízdního rozšíření po více než 18 letech. Ukazuje se celkový nárůst populace, především v lidských sídlech. Například v Brně, kde byla situace podrobně zkoumána, došlo prakticky k desetinásobnému nárůstu počtu hnízdících párů. Kavky se zde navíc vynalézavě osidlují nové hnízdní prostory ve fasádách zateplených domů a postupně pronikají i do samotného centra města.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info