Informace o publikaci

Kvalitativní detekce rotaviru A pomocí metody MOL-PCR

Autoři

HRDÝ Jakub KRÁLÍK Petr

Rok publikování 2019
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Metodika přehledně zpracovává rychlý a standardizovaný postup detekce přítomnosti RNA rotavirů A ve vzorku. Metodika je vhodná pro monitoring a skrínink studovaného patogena a je použitelná pro široké využití ve veterinární i humánní oblasti. Standardizovaný systém může být součástí komplexní multiplexní detekce patogenů, která umožňuje detekovat v jedné reakci až několik desítek různých patogenů, přičemž jako templátová RNA/DNA může být použita izolovaná RNA/DNA různého původu, např. z tkání a trusu zvířat, z prostředí, vody nebo surovin a potravin živočišného i rostlinného původu určených pro lidskou spotřebu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info