Informace o publikaci

Vplyv techniky zavedenia ventu počas náhrady aortálnej chlopne na incidenciu pooperačnej fi brilácie predsiení

Autoři

TOPORCER Tomas KRAUS Andrea GRENDEI Tomas BAJMOCZI Milan KOLESAR Adrian SABOL Frantisek

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://actavia.e-coretvasa.cz/en/artkey/cor-201904-0007_the-effect-of-cardiac-venting-technique-for-aortic-valve-replacement-surgery-on-the-incidence-of-postoperative.php
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2019.034
Klíčová slova Aortic valve surgery; Atrial fibrillation; Surgical technique
Popis Fibrilácia predsiení (AF) je najčastejšou komplikáciou po operácii srdca. Len niekoľko štúdií popisuje incidenciu a rizikové faktory pooperačnej fi brilácie predsiení (POAF) po izolovanej operácii aortálnej chlopne (AVR). Dôležité je aj to, že miesto zavedenia ventu počas AVR môže vytvoriť lokality s pomalým vedením vzruchu, čo predstavuje substrát pre vznik re-entry. Cieľom štúdie je porovnať vplyv techniky zavedenia ventu cez truncus pulmonalis (PA) a pulmonálnu žilu (PV) počas AVR na incidenciu POAF. Do retrospektívnej štúdie boli zaradení pacienti (n = 497) podstupujúci izolovanú AVR, okrem pacientov s predoperačnou permanentnou AF alebo implantovaným kardiostimulátorom. Použitie techniky ventovania srdca cez PV v porovnaní s ventom cez PA je spojené so signifi kantnou prolongáciou času mimotelového obehu o 10,6 minúty (p < 0,0001, 95 % CI 7,76–13,35), času svorky aorty o 7,7 minúty (p < 0,0001, 95% CI 5,34–10,16), predĺžením pobytu pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info