Informace o publikaci

Husitské poselstvo, projev Pax vobis, šestice stručných vzpomínek: (staro)nové poznatky k chebskému jednání z května 1432

Autoři

PÁLKA Adam

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Český časopis historický
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky/2020/cislo-1.ep/
Klíčová slova Cheb judge; 1432; Hussites; Council of Basel; Henricus Toke; Martin Lupáč
Popis Studie se zabývá třemi aspekty chebských jednání z května 1432, kterým doposud nebyla věnovaná dostatečná pozornost. Jde o složení husitské delegace, výroky JIndřicha Tokeho glorifikující basilejský koncil a šest vzpomínek utrakvistického kněze Martina Lupáče.