Informace o publikaci

Airbnb Taxation

Název česky Zdanění Airbnb
Autoři

RADVAN Michal KOLÁŘOVÁ Zdenka

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings).
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova Airbnb; Tax; Personal Income Tax; Tourist Tax; Tax Administration
Popis Nelze diskutovat o tom, že fenomén Airbnb způsobuje mnoho problémů zejména v tradičních turistických destinacích: nedostatek dlouhodobých nájmů v centrech měst, vyšší ceny domů a bytů, vyšší nájemné, nepohodlí pro místní obyvatele (zvýšený hluk, snížené soukromí atd.), což znamená, že lidé se stěhují z městských center na předměstí. Existují požadavky na přísnější regulaci Airbnb. Hlavním cílem této práce je ověření hypotézy, že daňová regulace de lege lata je přiměřená pro spravedlivé platby daní podnikatelů v oblasti Airbnb. Pomocí metody kritické analýzy byly zkoumány oblasti daně z příjmů fyzických osob, turistické daně a vybrané otázky správy daní. Při syntéze získaných znalostí týkajících se zdanění příjmů by měl finanční úřad zjistit, jaký typ smlouvy je fakticky uzavřen a jaký dílčí základ daně má být použit. Pokud jde o turistické daně, není dodržována zásada spravedlivé hospodářské soutěže a je nutné nahradit dva stávající místní turistické poplatky za jeden. Vzhledem k otázkám správy daní je stávající úprava přiměřená a spolupráce mezi Airbnb a správou daní je podmínkou spravedlivé správy daní. Věříme, že nejlepší regulací Airbnb je spravedlivé zdanění Airbnb.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info