Informace o publikaci

Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe

Autoři

BARTOŇOVÁ Miroslava SEDLÁČKOVÁ Alena VÍTKOVÁ Marie

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Cílem metodické příručky je prezentovat edukaci dětí s deficity dílčích funkcí v předškolním věku, uvést specifika ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a s mentálním postižením. Hlavní pozornost je věnována úkolům učitelů v inkluzivním vyučování s uvedením konceptu intervence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí výzkumného projektu publikace je uvedena analýza a interpretace dotazníku SDQ-Cze, použitého na začátku a na konci školního roku ve zkoumaných inkluzivních třídách a v kontrolních třídách ve školách účastnících se na projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info