Informace o publikaci

O Antikristově moci podle tzv. betlémských kázání

Autoři

MAZALOVÁ Lucie

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Graeco-Latina Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GLB2020-1-10
Klíčová slova Antichrist;Eschatology;Hus;Sermon;Reformation
Popis Studie se zabývá tématem Antikrist v tzv. betlímských kázáních, která jsou součástí dvanáctého svazku plánovaných Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Téma Antikrist je prezentováno z hlediska obsahu, terminologie a užití biblických i nebiblických autorit. Přináší srovnání s dobovými díly, která mohla betlémská kázání ovlivnit - tedy s díly Jana Husa, s díly Husových současníků, jeho tzv. předchůdců, Johna Wyclifa a předhusovskými synodálními kázáními.
Související projekty: