Informace o publikaci

Childcare and Development of Paediatrics in Moravia (Czech Republic) in the Context of Palaeopathological Research Focusing on Congenital Malformations, Metabolic and Haematologic Diseases

Název česky Péče o děti a vývoj pediatrie na Moravě (Česká Republika) v kontextu paleopatologických výzkumů se zaměřením na vrozené malformace, metabolická a hematologická onemocnění
Autoři

VARGOVÁ Lenka VYMAZALOVÁ Kateřina HORÁČKOVÁ Ladislava

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anthropologia Integra
Citace
www https://doi.org/10.5817/AI2020-1-7
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AI2020-1-7
Klíčová slova the Austrian monarchy; development of paediatrics; child care; Moravia; congenital malformations; metabolic diseases; hematologic diseases
Popis Prezentovaná práce je součástí komplexní studie zaměřené na sledování původu a vývoje pediatrické péče na Moravě, jedné ze zemí dřívější Rakouské monarchie. Studie také bere v potaz sociální podmínky jako změny moravského zdravotnictví ve studovaném období v souvislosti s tereziánskými a josefínskými reformami. Novorozenecká úmrtnost byla v té době velmi vysoká, což souviselo i s nedostatkem péče o těhotné ženy. Studie sleduje zdravotní stav a příčiny úmrtí dětí od 13. do 19. století, na základě studia dostupných literárních zdrojů v kontextu paleopatologické analýzy dětských kosterních pozůstatků. Analýza koster dospělých jedinců sledované populace poskytuje důkaz vysoké úmrtnosti žen ve věku 20-30 let. Pozornost byla zaměřena na vrozené malformace, metabolická a hematologická onemocnění. Z vrozených malformací potvrdila paleopatologická analýza u dětské populace vývojovou dysplázii kyčelního kloubu a předčasnou obliteraci lebečních švů. Z hematologických a metabolických chorob byla nejčastěji zaznamenány známky anemie ve formě cribra orbitalia a stopy po kurdějích a křivici. Tyto choroby se nejčastěji vyskytovaly u dětí v chudobincích a sirotčincích. Podle literárních zdrojů jejich výskyt významně vzrůstal v závislosti na válečných událostech provázených hladomorem. Výsledky studie poskytují přímý důkaz výskytu sledovaných dětských nemocí na Moravě v období novověku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info