Informace o publikaci

Výjimky a omezení práva autorského: § 29-35

Autoři

MYŠKA Matěj

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola interpretuje paragrafy 29 až 35 autorského zákona, tj. třístupňový test, volná užití, Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad, Předvedení nebo oprava přístroje, Citace, Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje, Užití díla umístěného na veřejném prostranství, Úřední a zpravodajská licence, Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info