Informace o publikaci

Chřiby a Brdo – toponymická bilingva?

Autoři

BLAŽEK Václav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta onomastica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova toponym; oronym; inherited; borrowed; Slavic; Germanic
Popis V příspěvku jsou analyzovány termíny chřib a brdo v jejich apelativních i propriálních rolích v prostoru někdejšího i současného rozšíření slovanských jazyků z pohledu jejich sémantického vztahu. Výsledkem je závěr předpokládající, že ryze slovanský termín brdo kalkem za původem germánský termín chřib , který je zde odvozen ze západogermánského výrazu *xri:bo:n ‘hrábě’.
Související projekty: