Informace o publikaci

Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Autoři

DOLEŽALOVÁ Lenka HORÁKOVÁ Radka

Rok publikování 2019
Druh Učební texty, pomůcky
Citace
Popis V textu jsou vymezeny základní pojmy týkající se etiologie sluchových vad a vyšetřovacích metod, které jsou u dětí raného, předškolního a školního věku realizovány. Představeny jsou činnosti poradenských zařízení, která v daném časovém období hrají klíčovou roli. Jedná se o střediska rané péče a speciálně pedagogická centra, díky nimž dochází k propojení sociálního a školského resortu. Text nabízí přehled diagnostických nástrojů, které je možné využít u dětí raného věku, stejně tak je přiblížen diagnostický proces u dětí s postižením sluchu v předškolním a školním věku. Studenti se budou moci seznámit s příklady testů a testových materiálů užívaných v naší praxi, aby získali představu o struktuře a principech úkolů, z nichž sestávají. Využití studijní opory by mělo být propojeno s výkladem realizovaným ve výuce a diskusí. Předložený materiál by měl primárně sloužit ke studiu a přípravě na skupinovou i samostatnou práci studentů a sdílení zkušeností při diskusi.