Informace o publikaci

Preliminary report of the 2019 excavation at Švédův Stůl Cave in the Moravian Karst

Název česky Předběžná zpráva o výzkumu jeskyně Švédův stůl v Moravském krase v roce 2019
Autoři

NEJMAN Ladislav HUGHES Philip SULLIVAN Marjorie WRIGHT Duncan WAY Amy Mosig SKOPAL Nicholas MLEJNEK Ondřej ŠKRDLA Petr LISÁ Lenka KMOŠEK Matěj NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ Miriam KRÁLÍK Miroslav NERUDA Petr NERUDOVÁ Zdeňka PŘICHYSTAL Antonín

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Přehled výzkumů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://pv.arub.avcr.cz/61_1_01.pdf
Klíčová slova Moravian karst;Neandertals;re-excavation;spoil-heap;geochemical signals
Popis Jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu byla od dob prvního systematického výzkumu Martina Kříže v roce 1886 předmětem několika dalších badatelských aktivit. Hlavní představoval výzkum Bohuslava Klímy v letech 1953–1955. Poslední akce pak byla realizována v roce 2019. Jejím cílem bylo ověření potenciálu lokality. Zkoumána byla výsypka sedimentů před jeskyní (výkopy C–D) a současně byla v témže místě položena série sond (výkopy A–B), jejichž cílem bylo ověření tvrzení B. Klímy, že plošina je z archeologického pohledu již vyčerpaná, proto bylo překvapením, že pod výzkumem B. Klímy byly zachyceny zbytky intaktních sedimentů, které obsahovaly ojedinělé kamenné artefakty a četné pozůstatky fauny. Při výzkumu byly použity klasické výzkumné postupy, ale současně byly aplikovány další inovativní a experimentální sedimentologické a geoarcheologické metody. Příkladem může být nasazení pXRF, stolního ED-XRF a ITRAX přístrojů, cílených na možnost korelace sedimentů z výsypky (C–D) se stratifikovanými sedimenty ve výkopech (A–B). Tato metoda je založena na principu, že jednotlivé vrstvy mohou být geochemicky specifické v obsahu hlavního markerového prvku, vzácného stopového prvku nebo dvouprvkového poměru – např. vrstva, kde dominuje stropový opad může být obohacena vápníkem, naplavená vrstva může mít zvýšenou koncentraci železa, vápníku a hořčíku, nebo navátý materiál by mohl obsahovat zvýšenou koncentraci zinku, cínu, zirkonia, beryllia a hlavně křemíku. Závěrem můžeme konstatovat, že všechny výkopy poskytly kosti zvířat a kamenné artefakty. Kosti, které bylo možné taxonomicky určit, poukazují na přítomnost pestré škály pleistocenních zvířat jako jsou jeskynní medvědi, koně, vlci, nosorožci, lišky, hyeny, atd. Došlo jak k odebrání série vzorků pro geoarcheologické a paleoenvironmentální analýzy, tak k získání materiálu k určení datace. Zároveň byly odebrány vzorky sedimentů na aDNA analýzy. Všechny tyto vzorky jsou postupně zpracovávány a výsledky budou průběžně zveřejňovány v dalších výstupech z projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info