Informace o publikaci

Chapter 11: Czech Republic

Název česky Kapitola 11: Česká republika
Autoři

RADVAN Michal BOHÁČ Radim BRYCHTA Karel

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola podporuje jednotnou studii daňových postupů, která odráží neoddělitelné vazby mezi jejich správními a soudními fázemi. Srovnávací analýza odhaluje osvědčené postupy a společné základní principy sdílené různými zeměmi. Rovněž však odhaluje nesrovnalosti, rozdíly (zejména v případě přeshraničních situací, které v současnosti nespadají do pravomoce jediné soudní instance) a kritické oblasti, které vyvstávají v praxi daňových řízení. Na základě těchto předpokladů tato kniha zpochybňuje platnost zásady národní procesní autonomie v daňových záležitostech v celé Evropské unii a podporuje vytvoření společného rámce pro daňové postupy, který posílí správu daní ve vnitrostátních i přeshraničních situacích. Systematický přístup této knihy ke správě daní představuje komplexní doktrinální analýzu všech relevantních otázek s ohledem na srovnávací, mezinárodní a unijní právo.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info