Informace o publikaci

Residual ancient landscape segments in Carpathians of Moravian-Slovak borderland

Název česky Segmenty zbytků dávné krajin v Karpatech na moravsko-slovenském pomezí
Autoři

KOLEJKA Jaromír NOVÁKOVÁ Eva KIRCHNER Karel

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova pre-industrial landscape, Moravian Carpathians, geotourist objects
Popis Příhraniční region moravských Karpat představuje poměrně rozsáhlé území omezené na severu tokem Odry a jejím přítokem Ostravice, na západě toky řeky Moravy a jejího přítoku Bečvy. Historicky šlo po většinu času o periferní pohraniční oblast mezi českým státem a Uhry. Pouze v období existence Československa (1919-1939, resp. 1945-1992) se toto území ocitlo ve středu státu, kdy proběhla v několika etapách industrializace místního hospodářství. Přechod na velké podniky se dotknul jak průmyslu, tak zemědělství. V tomto území proběhla inventarizace zachovalých segmentů předindustriální krajiny. Tou se mysli takové uspořádání struktury využití území, které vzniklo v období před hlavní vlnou průmyslové revoluce v českých zemích (tj. před rokem cca 1850), zachovalo se dodnes a současně je dokumentováno v nejstarších spolehlivých mapách, tj. ve stabilním katastru z první poloviny 19. st. a analogicky v nejnovějších podkladech (recentních ortofotomapách). Zájmové území zahrnuje jak vysoká pohoří Karpat (max. 1276 m), tak vrchoviny, které do vnitrozemí Moravy přecházejí do pahorkatin a rovin. Celkem bylo v 322 katastrálních územích zjištěno 182 segmentů předindustriální krajiny ve 3 velikostních a 5 kvalitativních kategoriích. Byla provedena prostorová analýza jejich rozmístění v zájmovém území. Největší koncentrace segmentů je nedaleko mezinárodní hranice (50 % do 10 km od hranice), v členitém vrchovinném reliéfu (52 %), avšak často spíše v úpatních polohách mezi 300-500 m n. m. (51 %). Vzhledem ke své poloze mohou představovat zajímavé objekty pozornosti návštěvníků a aktivizovat cestovní ruch v pohraničí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info