Informace o publikaci

How do they fit together? A case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology

Název česky Jak to do sebe zapadá? Případová studie keramické typologie neolitu a radiokarbonového datování
Autoři

TRAMPOTA František KVĚTINA Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archeologické rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.35686/AR.2020.6
Doi http://dx.doi.org/10.35686/AR.2020.6
Klíčová slova střední Evropa; neolit; typochronologie keramiky; archeologická kultura; radiokarbonové datování
Přiložené soubory
Popis Cílem práce je revidovat současnou koncepci chronologie neolitu v České republice a na severu Dolního Rakouska (ca 5400–3300 BC), a to na základě konfrontace typo-chronologického vývoje keramiky a mode­lace odpovídajících radiokarbonových dat. Ve střední Evropě jsou dosud keramika a její styl často vnímá­ny jako základní indikátory archeologických kultur, které jsou dále členěny na chronologické stupně a fáze. Analýzou vztahů všech tří úrovní těchto entit v kontextu čtyř druhů modelů 14 C dat však vychází najevo, že proměny původní hmotné kultury neprobíhají nutně jen na časové ose. Je pravdou, že archeologické kultury se ukazují být robustní materializací primárně chronologických trendů platných v širokém geografickém prostoru. Avšak v rovině obecných, a tím spíše detailních keramických stupňů a fází se vývoj může projevovat i jinak (regionálně, sociálně či způsobem, který je obtížné interpretovat).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info