Informace o publikaci

Teachers' gaze over space and time in a real-world classroom

Logo poskytovatele
Autoři

ŠMIDEKOVÁ Zuzana JANÍK Miroslav MINAŘÍKOVÁ Eva HOLMQVIST Keneth Bo-Ingvar

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Eye Movement Research
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://bop.unibe.ch/JEMR/article/view/JEMR.13.4.1?fbclid=IwAR1khJa632Cb-i8CHBairVPhTT2tE1SrirYO3QGWXaX5yFEcW0uBNfQwxBI
Doi http://dx.doi.org/10.16910/jemr.13.4.1
Klíčová slova eye movements; eye tracking; attention; region of interest; individual differences; gaze
Popis Sledování tváří žáků a jejich řeči těla, kontrola jejich pracovních listů a udržování očního kontaktu je klíčovým rysem kompetencí učitele. Za klíčovými rysy kompetencí učitele lze považovat sledování tváří s řeči těla žáků, kontrola pracovních materiálů a udržování očního kontaktu. Nová technologie mobilního sledování očích pohybů poskytuje výzkumníkům možnosti prozkoumat výuku z pohledu učitele, ale také přináší mnoho nových metodologických otázek. Tato studie měla za cíl prozkoumat distribuce pozornosti učitelů: počet a délku pohledů na žáky či závislost pohledu na pohlaví žáků, na školních výsledcích a na uspořádání třídy. Výsledky ukazují, že pohled učitele byl rozložen nerovnoměrně v prostoru i čase. Učitelé se na nejsledovanější žáky dívali 3–8krát častěji než na nejméně sledované žáky. Žáci, kteří seděli v první řadě a ve střední části, dostávali výrazně větší pozornosti než ti, kteří seděli mimo tuto zónu. Všichni tři učitelé uskutečnili více jednorázových pohledů, pokud se dívali na studenty, ale nebyl patrný žádný oční kontakt, při vzájemném pohledu nebo pohledu na výukový materiál. Rozložení pohledu tří učitelů se také lišilo napříč hodinami. Výsledky jsou cenné pro pochopení chování učitelů v reálných třídách, ale také poukazují na význam výběru vhodného designu ve výzkumu sledování očního pohybu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info