Informace o publikaci

Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob

Autoři

KRÁL Zdeněk ADAM Zdeněk DOUBKOVÁ Martina KREJČÍ Marta HORVÁTH Teodor DOUBEK Michael POUR Luděk ŘEHÁK Zdeněk KOUKALOVÁ R.

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfuze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2020-2-26/lecba-histiocytozy-z-langerhansovych-bunek-u-dospelych-osob-123559
Klíčová slova 2-cholorodeoxyadenosine (cladribine); Dabrafenib; Langerhans cell histiocytosis; Vemurafenib
Popis Histiocytóza z Langerhansových buněk má velmi pestré klinické projevy a u jednotlivých pacientů odlišnou míru agresivity. Po stanovení diagnózy je zásadní, stejně jako u ostatních maligních chorob, určit rozsah choroby, zjistit, které z orgánů jsou postiženy a v jaké míře. V případě jednoho ložiska lze použít lokální terapii (operační řešení, nebo instilaci metylprednisolonu do ložiska). Kožní postižení reaguje na světloléčbu (PUVA, případně electron beam irradiation). V případě izolovaného kožního postižení byly také popsány remise po léčbě thalidomidem nebo metotrexátem. V případně multisystémového postižení se u dospělých preferuje léčba 2-chlorodeoxyadenosinem (kladribinem) v monoterapii, méně často v kombinaci s cytosin-arabinosidem. Pro velmi agresivní formy lze použít chemoterapeutická schémata s etoposidem, které se jinak používají pro léčbu lymfomů. V případě rezistentních forem lze po domluvě s transplantačním centrem použít vysokodávkovanou chemoterapii s autologní či alogenní transplantací krvetvorných buněk. U pacientů s mutací genu BRAF V600E byla prokázána účinnost vemurafenibu či dabrafenibu, které jsou v ČR registrované pro léčbu diseminovaného melanomu, a bylo by možné při prokázání této mutace a při rezistenci na přechozí léčbu požádat plátce zdravotní péče o schválení úhrady i pro tuto diagnózu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info