Informace o publikaci

Hravá hudební výchova 2. Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ.

Autoři

TAYLOR Daniela KÜFHABEROVÁ Božena JIŘIČKOVÁ Jiřina HAVELKOVÁ Hana TUREK David HLAVOVÁ Jana KNOPOVÁ Blanka ANTOŇŮ Jana

Rok publikování 2020
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pracovní učebnice Hravá hudební výchova 2 se skládá ze 14 tematicky zaměřených kapitol, které jsou provázány s tématy probíranými v prvouce; je úzce spjata s metodickou příručkou, která zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny a může tak pomoci i méně zkušeným vyučujícím; zároveň obsahuje mnoho námětů k činnostem, z nichž může vyučující vybírat, a je tedy možno s publikacemi kreativně pracovat; metodická příručka zajišťuje mezipředmětové vztahy; kapitoly jsou sestaveny tak, aby žáky motivovaly k učení, ať už formou úvodních motivačních úloh a obrázků či dalších hravých cvičení, pomocí kterých dochází k postupnému osvojování různých hudebních dovedností a vědomostí; k pracovní učebnici je dostupné i CD s nahrávkami zvuků, poslechových skladeb, rozezpívání i písní; písně jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info