Informace o publikaci

Hravá hudební výchova 2. Metodická příručka pro vyučující hudební výchovy 2. ročníku ZŠ.

Autoři

TAYLOR Daniela KÜFHABEROVÁ Božena JIŘIČKOVÁ Jiřina HAVELKOVÁ Hana TUREK David HLAVOVÁ Jana KNOPOVÁ Blanka ANTOŇŮ Jana

Rok publikování 2020
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Metodická příručka Hravá hudební výchova 2 se skládá z úvodní části, ve které je podrobněji vysvětleno, jak používat metodickou příručku a pracovní učebnici, dále 14 kapitol obsahujících pokyny k práci s jednotlivými tématy v pracovní učebnici, návodu na různé didaktické hry a seznamu nahrávek. Obsahuje náhledy stran z pracovní učebnice, v nichž je zaneseno řešení jednotlivých úloh. Součástí jsou i pokyny odkazující na příslušné úlohy v pracovní učebnici a dále QR kódy, díky kterým si vyučující může snadno pustit nahrávku z internetu. Příručka zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny a může tak pomoci i méně zkušeným vyučujícím; zároveň obsahuje mnoho námětů k činnostem, z nichž může vyučující vybírat, a je tedy možno s publikacemi kreativně pracovat; metodická příručka zajišťuje mezipředmětové vztahy; kapitoly jsou sestaveny tak, aby žáky motivovaly k učení, ať už formou úvodních motivačních úloh a obrázků či dalších hravých cvičení, pomocí kterých dochází k postupnému osvojování různých hudebních dovedností a vědomostí. K pracovní učebnici je dostupné i CD s nahrávkami zvuků, poslechových skladeb, rozezpívání i písní; písně jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info