Informace o publikaci

„Už mě to tam nebavilo“ - absentérství žáků středních odborných škol v kontextu odpoutávání od školy

Autoři

ŠLAPALOVÁ Klára HLAĎO Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://doi.org/10.14712/23363177.2020.12
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2020.12
Klíčová slova school absenteeism; truancy; school attendance; high school
Popis Vysoké absence žáků představují závažný problém českého středního odborného školství a celkové počty zameškaných hodin mají v průběhu let vzestupnou tendenci. Cílem předkládané studie je proto odhalit a popsat, jak žáci středních odborných škol a středních odborných učilišť vnímají své absentérství. Na problematiku školního absentérství je nahlíženo optikou žáků, kteří reflektují své zkušenosti s úmyslným zameškáváním školní výuky během odpoutávání se od školy. Kvalitativní data od jedenácti respondentů byla získána prostřednictvím ohniskových skupin a individuálních hloubkových rozhovorů. Z výsledků je patrné, že absentérství je úzce spojeno s postupným odpoutáváním se od školy, představuje rizikový faktor školního neúspěchu a může vyústit v odchod ze školy. Žáci-absentéři se odmítají účastnit školního vyučování zpravidla kvůli svému nezájmu o výuku, nízké atraktivitě učiva či pociťované nudě ve škole. Klíčovou roli v tomto procesu hrají spolužáci a vrstevníci, kteří se ve své nepravidelné školní docházce navzájem ovlivňují a společně si alternativní program namísto školního vyučování volí a plánují. Analýza dat navíc odhalila nejednotnost v pravidlech škol týkajících se školní docházky, v kontrole jejich dodržování a v prevenci před projevy záškoláctví. Z důvodu nedostatečné intervence ze strany školy jsou kritické důsledky absentérství odhaleny až s delším časovým odstupem, kdy lze jen stěží zabránit závažným negativním dopadům na vzdělávací dráhu žáka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info