Informace o publikaci

Is the evolution of carnivory connected with genome size reduction?

Název česky Souvisí vývoj masožravosti se zmenšením velikosti genomu?
Autoři

VELEBA Adam ZEDEK František HOROVÁ Lucie VESELÝ Pavel SRBA Miroslav ŠMARDA Petr BUREŠ Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj American Journal of Botany
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajb2.1526
Doi http://dx.doi.org/10.1002/ajb2.1526
Klíčová slova GC CONTENT EVOLUTION; PLANT UTRICULARIA; CHROMOSOME-NUMBER; C-OXIDASE; CELL-SIZE; LENTIBULARIACEAE; NITROGEN; CEPHALOTACEAE; DIVERSITY; GEOPHYTES
Popis Předpoklad: Jak se opakovaně ukazuje, pozoruhodnou variabilitu velikosti genomu krytosemenných rostlin lze ovlivnit vnějšími selektivními tlaky, včetně dostupnosti živin. Masožravost se vyvinula nezávisle v 10 krytosemenných řádech, ale všechny masožravé rostliny mají společnou afinitu k stanovištím chudým na živiny. Redukce genomu masožravých rostlin by jako taková by mohla být reakcí na stejný tlak prostředí. Nejmenší genomy mezi kvetoucími rostlinami se skutečně nacházejí v masožravé čeledi Lentibulariaceae, kde existuje podezření, že jedinečná mutace v cytochrom c oxidáze (COX) podporuje miniaturizaci genomu. Přes tyto hypotézy dosud chyběl fylogeneticky podložený test vztahu velikosti genomu k dostupnosti živin u masožravých linií. Metody: Pomocí lineárních smíšených modelů jsme porovnali velikosti genomu 127 masožravých rostlin ze 7 různých kladů krytosemenných rostlin s 1072 jejich nemasožravými příbuznými. Také jsme testovali, zda velikost genomu u Lentibulariaceae odráží přítomnost mutace COX. Výsledky: Velikosti genomu masožravých rostlin se významně neliší od velikostí jejich nemasožravých příbuzných. Na základě dostupných údajů nebylo možné potvrdit žádnou významnou souvislost mezi mutací COX a miniaturizací genomu, a to ani při eliminaci polyploidie. Závěr: Nezdá se, že by masožravost významně ovlivňovala zmenšení velikosti genomu. Je pravděpodobné, že by to mohlo skutečně vyvážit účinek omezení živin na vývoj velikosti genomu. Role mutace COX v miniaturizaci genomu je třeba vyhodnotit analýzou širšího souboru dat, protože současné znalosti o její přítomnosti v Lentibulariaceae pokrývají méně než 10% druhové rozmanitosti v této čeledi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info