Informace o publikaci

Endopolyploidy is a common response to UV-B stress in natural plant populations, but its magnitude may be affected by chromosome type.

Logo poskytovatele
Název česky Endopolyploidie je běžnou reakcí na stres UV-B v přirozených populacích rostlin, ale její míra může být ovlivněna typem chromozomů.
Autoři

ZEDEK František PLAČKOVÁ Klára VESELÝ Pavel ŠMERDA Jakub ŠMARDA Petr HOROVÁ Lucie BUREŠ Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Annals of Botany
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://academic.oup.com/aob/article-abstract/126/5/883/5862361?redirectedFrom=fulltext
Doi http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcaa109
Klíčová slova Endopolyploidy; UV-B-absorbing compounds; endoreduplication index; flow cytometry; holocentric chromosomes; monocentric chromosomes; natural population; ultraviolet radiation
Popis POZADÍ A CÍLE: Ultrafialové záření B (UV-B) záření poškozuje DNA, buňky a fotosyntetický aparát rostlin. Rostliny tomuto poškození běžně zabraňují syntetizováním ochranných sloučenin proti UV-B. Nedávné laboratorní experimenty s Arabidopsis a okurkou ukázaly, že rostliny mohou také reagovat na stres UV-B pomocí endopolyploidie. Zde testujeme obecnost této odezvy v přírodních populacích rostlin, s ohledem na jejich monocentrickou nebo holocentrickou chromozomální strukturu. METODY: Měřili jsme index endopolyploidie (průtoková cytometrie) a koncentraci sloučenin chránících před UV-B v listech 12 bylinných druhů (1007 jedinců) z lesních interiérů a sousedních holin, kde byli vystaveni zvýšenému UV-B záření (103 lesů + Čištění populací). Data jsme poté analyzovali pomocí fylogenetických smíšených modelů. KLÍČOVÉ VÝSLEDKY: Koncentrace ochranných látek UV-B se zvyšovala s dávkami UV-B odhadovanými z hemisférických fotografií oblohy nad místy odběru vzorků, ale nárůst byl rychlejší u druhů s monocentrickými chromozomy. Index endopolyploidie se zvyšoval s dávkami UV-B a s koncentracemi sloučenin absorbujících UV-B pouze u druhů s monocentrickými chromozomy, zatímco holocentrické druhy reagovaly zanedbatelně. ZÁVĚRY: Endopolyploidie se zdá být běžnou reakcí na zvýšené UV-B u monocentrických rostlin. Nízká citlivost na UV-B u holocentrických druhů může souviset s jejich úspěchem na stanovištích s vysokým UV zářením a potvrzuje předpokládanou roli holocentrických chromozomů v terrestrializaci rostlin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info