Informace o publikaci

Taller: Enseñanza de ELE

Název česky Workshop: Výuka španělštiny jako cizího jazyka
Autoři

ALCHAZIDU Athena MALÁ Milada

Rok publikování 2020
Druh Uspořádání workshopu
Citace
Popis Workshop je rozdělen do několika části, které jsou dále strukturovány v souvislosti s prezentovanými tematickými okruhy. Klade si za cíl konfrontovat různé metodické přístupy využívané při výuce cizích jazyků zejména španělštiny a přimět účastníky k reflexi a následné diskuzi. Současně se představí konkrétní příklady různých typů aktivit rozdělených dle výukových cílů a poukáže se na jejich praktické využití ve výuce. Dalším neméně důležitým cílem je nabídnout inspirativní nápady, které nejen zpestří vlastní výuku, ale i umožní z běžných výukových aktivit vytěžit maximum. Pozornost bude věnována i tématům souvisejícím s využitím moderních technologií ve výuce jazyků, díky kterým je možné studenty zaujmout a dále motivovat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info